• <rp id="czb5k"><acronym id="czb5k"></acronym></rp><nav id="czb5k"></nav>

   <th id="czb5k"><track id="czb5k"><video id="czb5k"></video></track></th>

   <em id="czb5k"><ruby id="czb5k"></ruby></em>
   <dd id="czb5k"></dd>

  1. 在線字典 -> 在線查詢提手旁的字有哪些,偏旁部首扌字旁的字有哪些?★
   查找部首“”,共找到 701 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
   筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
   3cái3shǒu
   4zā,zhá,zhā5bɑ,pá
   5dá,dǎ5
   5rēng5
   5fǎn5qiú
   5hɑ me ru6chā
   6gāng,káng6
   6hàn6kòu
   6kuò6mén
   6qiān6sào,sǎo
   6tuō6
   6yáng6zhí
   6chā6tuō
   6dèn6diǎo
   66sɑ te
   6shēn6
   6zài6zhàng
   7bà,bǎ7bān,pān
   7bàn7bào
   7biàn7chāo
   7chě7dèn
   7dǒu7ě
   77
   77
   77jué
   7kàng7kōu
   7lún,lūn7
   7niǔ7pāo
   77póu
   7qiǎng,qiāng7rǎo
   7shé,zhé,zhē7shū
   7tóu7tuán
   7wán7wěn
   77yuè
   7zhǎo7zhǐ
   7zhuā7ǎo
   77
   7dǎn7póu
   77
   7jiá7jiā
   7zhì7kuáng
   77qián
   7qìn7
   7yǎn7
   7yǔn7yun
   7ze7zhěng
   8ào,ǎo,niù8
   8bàn,pàn,pān8bào
   88cā,chāi
   8chēn8chì
   8chōu8dàn,dān
   88
   88guǎi
   8jiǎn8
   8lá,lǎ,lā8lán
   8līn8lǒng
   8mā,mò,mǒ8mǐn
   88niān
   8níng,nìng,nǐng8pāi
   8pàn,pīn8pēng
   88
   8qiá8qián
   8tà,tuò8tái
   8tuō8
   8yōng8zé,zhái
   8zhǎ8zhāo
   8zhǔ8zhuō
   88pāo
   8tuō8bài
   8bǐng8zhù
   88
   8jiā8
   8kuò8mèi
   8nán8
   88
   8yǎo8yāng
   8zhā8zhǐ
   8zhěn9àn
   9chí9dàng,dǎng
   9dòng9
   9gǒng9guà
   9huī9
   9jiǎo9jié
   9kǎo9kuà
   9kuò9náo
   9nuó9pīn
   9shè,shí9shì
   9shuān9
   9tiǎo,tiāo9tǐng
   99wō,zhuā
   9xián9xié
   99yè,zhuài,zhuāi
   9zā,zǎn9zhā
   9zhèng,zhēng9zhěng
   9zhǐ9bāi
   9bàng9
   99cún
   9zhì9dié
   9duò9duǒ
   9kuò9hén
   9huī9jiào
   9jué9liè
   9lie ri9
   99nǐn
   9nòng9qiān
   9shān9xié
   99
   9zhèn10ái,āi
   1010
   10cuò10dǎo
   10hàn10huàn
   10jiǎn10
   1010juān
   10jùn10kǔn
   10lāo10lǚ,luō
   10niē10ruó
   10shào,shāo10sǔn
   10tǒng10tuō
   10wǎn10
   1010zhèn,zhèn
   10zhuō10zùn
   10nòng10xié
   10suō10
   10bāng10
   1010chā
   1010chéng
   10huò10péng
   10póu10gěng
   1010jiǎn
   10jiǎo10jué
   10kēng10měi
   10shù10tuō
   10sōu10wán
   10wei10
   1010zhāi
   7gāng7sǒng
   8kuǎi11bǎi
   11càn,chān,shǎn,shān11chuí
   11cuò11dǎn,shàn
   11dáo11diān
   11diào11duo,duō
   11gāng11guàn
   11guó11
   11jié,jiē11jié
   1111jù,jū
   11jué11kèn
   11kòng11liè
   1111lüè
   11miáo11
   11niǎn,niē11nuò
   11pái,pǎi11pěng
   11póu,pǒu11qiā
   11qián11shàn
   11shòu11tàn
   11tāo11tiàn
   11tuī11xiān
   11yǎn11yè,yē
   1111zhì
   11zǒng11zuó
   11guà11
   11ái11chēn
   11cǎi11shě
   11lūn11juǎn
   11pèng11mén
   11sǎo11bèn
   11bīng11
   11chéng11zōu
   1111zhěng
   11jié11hùn
   11huò11qián
   11jiē11liǎng
   11líng11
   11mēng11mín
   11ming11
   1111
   11qín11qìng
   11ruó11sāo
   11shū11
   1111wàn
   1111yuè
   11zhēng12ǎn
   12biàn12bìng
   12chā12chá
   12chān12chuài,chuǎi,chuāi
   12cuō12
   12dī,tí12dì,tì
   12dié,shé12gài
   12gé,gē12hōng
   1212jiǎn
   12jiǎo12jiē
   12jiū12kāi
   1212kuí
   1212lǎn
   12lǒu,lōu12qìn
   12róu12sāi
   12sāo12sōu
   12wēi12wèn
   1212xiē
   12xuān12
   12yǎn12
   1212yuán
   12yuàn12zhā
   12zòu12jiǎn
   12zhèn12bēi
   12yáng12chā
   12niē12huī
   1212chéng
   12chòng12chuí
   12bèng12gèn
   12gèn12huàn
   12huáng12jiū
   1212zhēng
   12nǎn12róng
   12shì12zǒng
   1212wēi
   12xún12yáo
   12zǎn12zǒng
   13bǎi13bān
   13bàng,péng13bìn
   1313chī
   13chōu13chù
   13chuāi13èn
   13gǎo13huá
   13jiān13jìn
   1313
   13nuò13què
   13sà,shā13sǎng
   13shè13shū
   13shuò13tān
   13táng13xié
   13yáo13zhǎn
   13zhī13sǔn
   1313qiǎng
   13qìn13dǎo
   1313è
   13shān13zhà
   13guāi13è
   13féng13gòu
   13huá13jié
   13gāng13
   1313liǎn
   13miè13zhì
   13shè13
   13qiǔ13quán
   13róng13sōu
   13tián13sūn
   13tāo13
   13wèn13xiǎn
   13yáo13zhēn
   14biào,biāo14chū
   14chuāng14cuī
   14hàn14liào
   14luò14piě,piē
   14shuāi14yīng
   14zhāi14zhí
   14tuán14kōu
   14chě14zhā
   14lǒu14zǒng
   14zhé14chān
   14guàn14yǐng
   14chàn14
   14chǎn14jiǎo
   14chēng14qiāng
   14chōng14
   1414héng
   14guī14huà
   14jiāng14jiū
   14kēng14
   14mán14
   14qiān14sōu
   14suō14tàng
   14wěi14zhuā
   14yáo14zhuó
   14zhuó15
   15chè15chēng
   15cuān15cuō,zuǒ
   15dūn15huī
   15juē15juē
   15liáo,liào,liǎo,liāo15
   15niǎn15niǎn
   15qiào15qín
   15sǎ,sā15
   15xié15zhuàn
   15zhuàng15zǔn
   15cāo15qìn
   15náo15
   15chēng15
   15dǎn15
   15xié15jiǎo
   15lāo15
   15xián15bèn
   15zhěng15
   15dǎn15guì
   15hòng15
   15qiā15jiàng
   15jiǎo15jiē
   15qíng15lǐn
   15zhì15zǎn
   15ruán15xiāo
   15xiàn15
   1516cāo
   16gǎn16hàn
   16huàn16kuǎi
   16léi,lèi16
   16qiào16shàn
   16sòu,sǒu16dǎng
   1616
   1616jiǎn
   16dān16ào
   1616chuò
   16è16huò
   16zhì16mēng
   16nǎng16
   16yōng17
   1717tī,zhì
   17xǐng17zhuó,zhuō
   17tái17dǎo
   17níng17bìn
   1717kuò
   1717
   1717jié
   1717yǎng
   1717
   17zhì18niǎn
   18xié18shū
   18sòu18bǎi
   1818léi
   18zǎn18jiàn
   18liè18
   1818rǎo
   18tān19cuán,zǎn
   19huō19huàn
   19jùn19
   1919
   19qiān19qiān
   19xiǎn19yíng
   19wěng20rǎng
   20yīng20lán
   20chān20xiān
   20méi20qiān
   21lǒng21shè
   21xié21chī
   21cuān22diān
   2222zǎn
   22tān22luó
   22jùn22
   23jué23zuàn
   23dǎng23jiǎo
   2324lǎn
   2421sǒng
   25nǎng  


     《新華字典》下載網址:http://www.bay95.com/softdown.htm

      字典

     更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶提手旁的字有哪些,如有疑問,請與我們聯系。謝謝!


    
   Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
   軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
   色老板影院超碰在线